Grunderna i arbetsledning

Utbildning som ger grunderna i arbetsledning

En utbildning ger grunderna i arbetsledningSkaffa dig grunderna i arbetsledning genom att gå en arbetsledarutbildning. En ledarskapsutbildning för arbetsledare är nyttig för dig som leder grupper, enheter och team och som inte har formell chefstitel. Du lär dig om viktiga ämnen inom arbetsledning som stärker dig i just de uppgifter, åtaganden och arbetsuppgifter som är speciella för dig som arbetsledare. Att ha så mycket ansvar och förpliktelser som arbetsledaren har, men sakna formell chefsfunktion, ställer särskilda krav på dig. Det gäller både sättet att arbeta på hur du ska förhålla dig till medarbetare och ledning.

Förstå relationen till gruppen du leder

En av de första punkterna på utbildningens dagordning är att reda ut hur du bör förhålla dig till din grupp. De är dina medarbetare och du är den som bestämmer vad de ska göra. Men du  är ju inte chef, så förhandlar oftast inte om lön, förmåner och andra anställningsvillkor. Du har alltså piskan, men inte moroten. Hur ska du göra för att alla ska känna sig motiverade och engagerade i uppgiften? En arbetsledarutbildning ger dig svaren och hjälper dig både tänka och agera som den ledare du faktiskt är.

Bygg upp din kompetens i att leda

Under en ledarskapsutbildning inriktad på arbetsledning får du lära dig hur du ökar din förmåga att bygga upp och stärka medarbetarna. För detta finns olika metoder. Du kan till exempel använda ett coachande förhållningssätt. Då använder du modeller för att skapa vilja och kraft i teamet att själva vilja uppnå målen. Din uppgift blir att bistå i denna strävan och förbättra teamets samhörighet och samarbete så att ni kan uppnå resultathöjande effekter. En arbetsledarkurs sätter fingret på just det faktum att du är en ledare nu. Du måste ha mod och tillförsikt att agera som en sådan.

Att förhålla sig till ledningen

Som arbetsledare ansvarar du inför din chef och är kanske också medlem av antingen en styrgrupp eller ledningsgrupp. De förväntar sig att bli underrättade om hur arbetet fortskrider och att du ska varna i tid om något håller på att gå snett. En arbetsledarutbildning innehåller ett avsnitt om det viktiga i att kunna kommunicera på rätt sätt, så att alla förstår vad du vill säga. Kanske behöver du komplettera vår arbetsledarkurs med en kurs i presentationsteknik eller argumentationsteknik. Detta kan vara mycket användbart både i kontakter med ledningen och medarbetarna. Även konflikthantering är mycket användbart, så att du lär dig både förebygga, hantera och efterbehandla oenigheter och tvister.

Tyck om dig själv som arbetsledare

Något av det viktigaste du får lära dig under en ledarskapsutbildning i arbetsledning är att tycka om ditt sätt att arbetsleda. För att kunna göra det måste du finna ett sätt att förhålla dig till dig själv. Om du är trygg i din roll och säker på dig själv, dina befogenheter och ansvar, kommer det att märkas och inge förtroende. En arbetsledarutbildning hjälper dig på traven och det är också ett bra tillfälle att träffa andra i samma situation och lära av varandra. Det är viktigt att du ser till din egen utveckling och motivation, likväl som dina medarbetares. Glöm därför inte bort din egen kompetensutveckling.