Ledare men inte chef

Ledare men inte chef – att leda andra

Ledare men inte chef, att leda andraAtt vara ledare men inte chef (klicka här för kursinnehåll) sätter dig i en slags mellanposition: du har stort ansvar men saknar många befogenheter, du får ofta utföra chefens jobb, men har inte fått utbildning i hur du ska göra. Det är lätt att fasta i ett slags ingenmansland, utan kompass som visar vilken riktning du ska gå.

Utbildningen Ledare men inte chef råder bot på detta och hjälper dig att hitta vägen mot ett ledarskap som både är väl förankrat och utvecklande. Du lär dig hur du leder din grupp mot uppställda mål, samtidigt som du får kunskap om hur du hanterar krav och förväntningar från ledningen.

Ledare men inte chef | Kursinnehåll

Kan du leda utan att vara chef?
Förväntningar på dig i rollen som ledare
Vem bestämmer?
Grunderna inom ledarskap
Teamet – vad gör arbetsgruppen till ett vinnande team?
Kommunikation är a och o
Effektivitet i ledarskapet
Vad kan du delegera?
Din roll vid konflikter
De svåra samtalen och konsten att lyssna
Coaching för den informella ledaren
Medarbetarsamtal från början till slut

Informell ledare – leda utan att vara chef

När du är ledare men inte chef är du en så kallad informell ledare, det vill säga en ledare utan formellt chefsansvar. Detta betyder dock inte att du saknar ansvar, tvärtom.

Du är den viktiga länken mellan medarbetarna och chefen för gruppen och oftast är det du som får arbetet att fungera i den dagliga driften. Blir det problem får du troligtvis höra det före chefen och du förväntas också ofta lösa det utan att blanda in densamme.

Detta medför att du måste kunna fatta beslut, ibland under tidspress. Vad får du lov att besluta om och när måste chefen kopplas in? Under utbildningen Ledare men inte chef klarnar frågeställningarna och ansvarsförhållandena reds ut och förklaras.

Ledare men inte chef, att leda andra