Ny som arbetsledare – Arbetsledarutbildning

Ny som arbetsledare arbetsledarutbildningNy som arbetsledare? Grattis! Få en bra start genom att gå Hjärtum Utbildnings populära arbetsledarutbildning. Den ger dig många av de ledarverktyg som leder till att du få en struktur på ditt ledarskap.

Du växer med de erfarenheter du får med tiden men ju mer du är förberedd desto lättare kommer de situationer du ställs inför som ny arbetsledare och du kommer känna dig trygg vilket smittar av sig i ditt team.

Ny som arbetsledare – arbetsledarutbildning

Vår arbetsledarutbildning är en investering som du alltid kommer att ha stor nytta av. Arbetsledarrollen skiljer sig åt och att vara en god arbetsledare är ett förhållningssätt som till stor del beror på dina personliga egenskaper. Att kunna inspirera och motivera dina medarbetare är mycket bra egenskaper och har den förmågan kommer du alltid vara eftertraktad som arbetsledare.

Ny som arbetsledare | Kursinnehåll:

Ledarskapets grunder

• Ledarrollen

• Att gå från att vara en i gänget till att bli arbetsledare

• Ledarstilar

Effektivt ledarskap – arbetsglädje och motivation

• Att få medarbetarna att vilja nå målen

• Att få medarbetarna att växa med uppgiften

• Bra ledarskap kräver mod. Vad är mod och hur får vi det?

Coachning som metod för arbetsledaren

• Skillnader mellan coacha – leda – styra

• Klargöra förväntningar, vad före hur

• Mål som förankras med känslor skapar motivation

• Frågorna som leder fram mot målet

• Feedback och återkoppling

Teamutveckling av arbetslaget

• Grupp-/ teamutveckling – steg för steg

• Att gruppens effektivitet och samarbete utvecklas

• Roller i gruppen

• Att förstå vilka krav som ställs på gruppen – måluppfyllelse

Kommunikation – förutsättning för bra ledarskap

• Att kunna informera

• Att kunna ge och ta feedback

• Att lyssna aktivt i ledarskapsrollen

• Medarbetarsamtal

Konflikthantering – Vilken är min roll som arbetsledare?

• Definition av begreppet konflikt – vad är en konflikt?

• Olika typer av konflikter – konfliktstilar

• Att kunna handskas konstruktivt med konflikter

• Hur beter jag mig som arbetsledare vid en konflikt?

Ny som arbetsledare arbetsledarutbildning

Ny som arbetsledare