Konflikthantering för arbetsledare

Utbilda dig i konflikthantering för arbetsledare

Lär dig om konflikthantering för arbetsledareAtt vara arbetsledare innebär att du behöver ha goda kunskaper i konflikthantering. Att leda en grupp människor medför i stort sett alltid att någon typ av osämja eller friktion uppstår. Alla kan ju inte vara överens hela tiden. Som ledare av ett team faller det på din lott att ha gått utbildning i konflikthantering. Det är din uppgift att se till att konflikten blir löst. För att du ska kunna göra det behöver du lära dig vilka metoder som är tillgängliga. Du får vetskap om vilka metoder som fungerar under en ledarskapsutbildning för arbetsledare och lär dig också hur du ska använda dem.

Kunskap är motmedlet till konflikten

Med rätt kunskaper kan du mota bort konflikten innan den blir för stor. Oftast blir inte dispyterna allvarliga eller långvariga, men ibland går det ordentligt snett och riktiga konflikter uppstår. Dessa påverkar inte bara de direkt inblandade, utan hela gruppen. Därför är det mycket viktigt att du känner till hur du ska ta tag i problemet så snart som möjligt. Det är ingen lätt uppgift, särskilt om parterna är dina tidigare kollegor, som du nu är ledare för. Men med verktyg från en ledarskapsutbildning i ryggen kommer du att kunna hantera och lösa konflikten.

Kurs för arbetsledaren lär dig om din roll

Ofta blir du arbetsledare genom att gå från en specialistfunktion till att leda gruppen. Då byter du kostym, från kompis till ledare, och det är inte alltid helt okomplicerat. Dina tidigare arbetskamrater måste ställa om och se på dig på ett annat sätt nu. När osämja uppstår och du måste ta tag i konflikten, kan det bli svårt för dig att agera fullt ut. Därför är det viktigt att du innan du tillträder din tjänst går en kurs för arbetsledare, där konflikthantering är en del. Utbildningen lär dig både hur du ska se på ditt ledarskap och vilken din roll är i samband med oenigheter och bråk.

Innehåll i en ledarskapsutbildning om konflikter

En ledarskapsutbildning för arbetsledare innehåller i stort sett alltid ett avsnitt om konflikthantering. Du kommer då att lära dig hur du gör för att hitta problemet och identifiera vilka det är som träter. Som ledare men inte chef arbetar du nära din grupp och du märker ganska snart vilka de inblandade parterna är. Var noga med att hitta alla involverade personer. Utbildningen lär dig modeller för hur du kan göra detta. Ibland kan det finnas personer som inte hörs, men som agerar i bakgrunden och underblåser bråket. Konflikthantering handlar bland annat om att ringa in alla som bidrar till att osämjan fortlöper. Med rätt kunskaper kan du sedan kan du börja ta reda på orsaken till varför den finns och då är det viktigt att alla får komma till tals.

Lär dig kommunicera i konfliktsituationer

Tala med alla som är inblandade, en och en, för att få varje enskild individs syn på saken. Om du är utbildad i konflikthantering har du lärt dig metoder och fått checklistor som hjälper dig att både lyssna och förstå. Som arbetsledare är du inte chef och då kan du behöva delegation från din närmaste chef för att kunna samtala med medarbetarna. Ta upp med chefen att en konflikt blossat upp och att du vill använda det du lärt dig om konflikthantering för att kunna lösa den. Oftast blir chefen mer än glad över att du vill ta tag i saken och förtroendet för dig som ledare ökar i och med att du vågar ta dig an uppgiften. För det kräver mod att lösa konflikter. Mod och en handlingsplan.

Tala om dina kunskaper

Eftersom du är arbetsledare men inte chef kan en del av de trätande parterna ha synpunkter på att just du är den som ska lösa konflikten. Var tydlig med att berätta att du har skaffat dig kunskap om konflikthantering genom utbildning och att du arbetar efter en modell som är vedertagen och fungerar. På så sätt frigör du dig själv som person från konflikten och markerar att du går efter den handlingsplan som gäller i konfliktsituationer. Att i förväg ha utarbetat en sådan plan är naturligtvis att föredra, då blir det inga tveksamheter om vad som gäller. En ledarskapsutbildning kan här ge dig många tips på hur du åstadkommer en sådan plan för din verksamhet.