Ledare men inte chef

Ledarskapsutbildning i att leda utan att vara chef

Lär dig att leda genom en ledarskapsutbildning
Ledare utan chefsansvar

Det finns en speciell ledarskapsutbildning som heter Att leda utan att vara chef. Denna utbildning för informella ledare tar upp vad det innebär att sitta i en slags mellanposition. Som ledare utan chefsansvar har du stort ansvar, men saknar många befogenheter. Du får ofta utföra chefens jobb, men har kanske inte fått utbildning i hur du ska göra. Utan utbildning i ledarskap är det lätt att fasta i ett slags ingenmansland, utan kompass som visar vilken riktning du ska gå. Under en utbildning, som är inriktad på just informella ledare, får du kunskaper om vad ledarrollen innebär och vad andra kommer att förvänta sig av dig.

Hitta vägen genom utbildning i att leda

En ledarskapsutbildning för arbetsledare är en typ av utbildning som fokuserar på ledare som inte är chefer. Utbildningen innehåller flera viktiga delar för arbetsledaren. Den hjälper dig att hitta vägen mot ett ledarskap som både är väl förankrat och utvecklande. Du lär dig hur du leder din grupp mot uppställda mål, samtidigt som du får kunskap om hur du hanterar krav och förväntningar från ledningen. Med dessa kunskaper blir ditt ledarskap både enklare och roligare. Du ökar även din trygghet som ledare i och med att du får goda kunskaper om vad det innebär att vara en ledare.

Utbildningens innehåll

En utbildning för ledare utan chefsansvar ger dig svaret på den grundläggande frågan; kan du leda utan att vara chef? Svaret är självfallet ja och utbildningen lär dig varför det är så. Du får klart för dig vilka förväntningar är på dig i rollen som ledare och hur beslutsfördelningen mellan dig och chefen ser ut. Du får grunderna inom ledarskap och lär dig bland annat att leda ditt team. Vad är det egentligen som gör att arbetsgruppen vill arbeta tillsammans? Du får lära dig vad som skapar motivation i teamet och vad du kan göra för att öka engagemanget inför arbetsuppgifterna.

Få kunnande inom olika delar

Att kommunikation är A och O står klart redan efter första passet under utbildningen. Utan förmågan att tala om vad du vill blir ledarskapet svårt att utöva. Därför ingår utveckling av de kommunikativa egenskaperna under en utbildning i ledarskap. Vidare lär du dig att skapa effektivitet i ledarskapet, bland annat genom att lära dig att delegera. Din roll vid konflikter får en genomlysning under utbildningen och du får insikter om hur du vågar ta tag i de svåra samtalen samt lär dig konsten att lyssna. Även coaching för den informella ledaren och i viss mån medarbetarsamtal står på agendan.

Lär dig att bli en  informell ledare – leda utan att vara chef

Att axla ansvaret som ledare utan kunskaper är svårt. Se till att du får gå en grundläggande utbildning som tar upp frågeställningarna du har när du är en ledare utan chefsansvar. När du är ledare men inte chef är du en så kallad informell ledare, det vill säga en ledare utan formellt ansvar. Detta betyder dock inte att du saknar ansvar, tvärtom. Du är den viktiga länken mellan medarbetarna och chefen för gruppen och oftast är det du som får arbetet att fungera i den dagliga driften.

Ledaren behöver kunskap om att hantera problem

Ledarskapsutbildning för informell ledare
Lär dig lösa problem

Blir det problem får du troligtvis höra det före chefen. När du har gått en ledarskapsutbildning vet du vilka förväntningarna på dig är och du kan ofta lösa problemen utan att blanda in chefen. Som ledare måste kunna fatta beslut, ibland under tidspress. Vad får du lov att besluta om och när måste chefen kopplas in? Under utbildningen Att leda utan att vara chef klarnar frågeställningarna och ansvarsförhållandena blir utredda och förklarade. Värdefull tid sparas in och du kan lägga din ledartid på sådant som utvecklar dig själv, teamet och verksamheten.

Ledarskap i synergi med kommunikation

Något som inte ofta nämns när man talar om att leda utan att vara chef, är det extra ansvar som hamnar på ledaren. Att fungera som en bro mellan sitt team och alla andra parter som berörs. En projektgrupp eller ett arbetslag ska ofta presentera och kommunicera sitt arbete för många fler aktörer än sin chef. Dessa är situationer där ledaren ska vara ansiktet utåt. Ledaren ska se till att arbetet förklaras på ett sätt som lyssnaren förstår och hålls intresserad av. Att veta vilken typ av kommunikation som behövs och att kunna driva och instruera sitt team att utföra denna på ett framstående sätt är en ovärderlig kunskap för en ledare och också något som tas upp i en utbildning för att leda utan att vara chef.

Hitta balansen mellan att styra och att coacha

Den sista, och kanske svåraste, frågan avslutar analysen. Vad gör en ledare till en bra ledare? Den som leder ska kunna ta beslut vid behov. Han eller hon ska släppa fram och coacha sina medarbetare samt styra upp när en situation kräver det. En skicklig ledare kan hitta balansen i dessa situationer, något som kräver tid och erfarenhet. Att påbörja denna resa med rätt utbildning och rätt verktyg kan förbättra upplevelsen för såväl den som leder som för den som följer. Samtidigt underlättar det i svåra situationer som uppstår redan tidigt i arbetet.

Påbörja resan rätt

För att summera diskussionen av frågorna i inlägget, kommer många olika utmaningar uppkomma för en ledare. Att vara förberedd med rätt kunskap och bära på verktyg för att hantera situationer som uppstår gör att den informella ledaren påbörjar sin resa mot att bli en naturlig ledare i rätt riktning. Hantering av medarbetare i synergi med kommunikation till intresserade parter är en del av vardagen när det gäller att leda utan att vara chef. Detta, liksom att hitta balansen i beslutsfattande, drivande och styrande är egenskaper en naturlig ledare besitter och utvecklar genom hela sin färd inom ledarskap. Se till att resan börjar från rätt punkt genom en utbildning inom att leda utan att vara chef.