Ledare men inte chef

Ledarskapsutbildning i att leda utan att vara chef

Lär dig att leda genom en ledarskapsutbildningDet finns en speciell ledarskapsutbildning som heter Att leda utan att vara chef. Denna utbildning för informella ledare tar upp vad det innebär att sitta i en slags mellanposition. Som ledare utan chefsansvar har du stort ansvar, men saknar många befogenheter. Du får ofta utföra chefens jobb, men har kanske inte fått utbildning i hur du ska göra. Utan utbildning i ledarskap är det lätt att fasta i ett slags ingenmansland, utan kompass som visar vilken riktning du ska gå. Under en utbildning, som är inriktad på arbetsledare, får du kunskaper om vad ledarrollen innebär och vad andra kommer att förvänta sig av dig.

Hitta vägen genom utbildning i att leda

En ledarskapsutbildning för arbetsledare är en typ av utbildning som fokuserar på ledare som inte är chefer. Utbildningen innehåller flera viktiga delar för arbetsledaren. Den hjälper dig att hitta vägen mot ett ledarskap som både är väl förankrat och utvecklande. Du lär dig hur du leder din grupp mot uppställda mål, samtidigt som du får kunskap om hur du hanterar krav och förväntningar från ledningen. Med dessa kunskaper blir ditt ledarskap både enklare och roligare. Du ökar även din trygghet som ledare i och med att du får goda kunskaper om vad det innebär att vara en ledare.

Utbildningens innehåll

En ledarskapsutbildning för arbetsledare ger dig svaret på den grundläggande frågan; kan du leda utan att vara chef? Svaret är självfallet ja och utbildningen lär dig varför det är så. Du får klart för dig vilka förväntningar är på dig i rollen som ledare och hur beslutsfördelningen mellan dig och chefen ser ut. Du får grunderna inom ledarskap och lär dig bland annat att leda ditt team. Vad är det egentligen som gör att arbetsgruppen vill arbeta tillsammans? Du får lära dig vad som skapar motivation i teamet och vad du kan göra för att öka engagemanget inför arbetsuppgifterna.

En ledarskapsutbildning ger kunnande inom olika delar

Att kommunikation är A och O står klart efter en ledarskapsutbildning. Utan förmågan att tala om vad du vill blir ledarskapet svårt att utöva. Därför ingår utveckling av de kommunikativa egenskaperna under en utbildning i ledarskap. Vidare lär du dig att skapa effektivitet i ledarskapet, bland annat genom att lära dig att delegera. Din roll vid konflikter får en genomlysning under utbildningen och du får insikter om hur du vågar ta tag i de svåra samtalen samt lär dig konsten att lyssna. Även coaching för den informella ledaren och i viss mån medarbetarsamtal står på agendan.

Lär dig att bli en  informell ledare – leda utan att vara chef

Att axla ansvaret som ledare utan ledarskapsutbildning är svårt. Se till att du får gå en grundläggande utbildning som tar upp frågeställningarna du har när du är en ledare utan chefsansvar. När du är ledare men inte chef är du en så kallad informell ledare, det vill säga en ledare utan formellt ansvar. Detta betyder dock inte att du saknar ansvar, tvärtom. Du är den viktiga länken mellan medarbetarna och chefen för gruppen och oftast är det du som får arbetet att fungera i den dagliga driften.

Ledaren behöver kunskap om att hantera problem

Ledarskapsutbildning för informell ledareBlir det problem får du troligtvis höra det före chefen. När du har gått en ledarskapsutbildning vet du vilka förväntningarna på dig är och du kan ofta lösa problemen utan att blanda in chefen. Som ledare måste kunna fatta beslut, ibland under tidspress. Vad får du lov att besluta om och när måste chefen kopplas in? Under utbildningen Att leda utan att vara chef klarnar frågeställningarna och ansvarsförhållandena blir utredda och förklarade. Värdefull tid sparas in och du kan lägga din ledartid på sådant som utvecklar dig själv, teamet och verksamheten.