Ledarskapsutbildning för arbetsledare

Ledarskapsutbildning som lär dig att arbetsleda

Ledarskapsutbildning för arbetsledare
Ledarskapsutbildning för arbetsledare

En ledarskapsutbildning för nya arbetsledare ger dig relevanta kunskaper som du kan använda direkt i din arbetsvardag. Vår Arbetsledarutbildning är en sådan utbildning. Den stärker dina kunskaper inom ledarskapsområdet och ger dig en bra start i din karriär. Utbildningen lär dig hur du gör för att leda ditt team i arbetsvardagen. Du lär dig grunderna i ledarskap och hur du leder utan att ha chefsposition. Du utvecklar dina färdigheter inom samarbete, prioritering och planering. Att kunna kommunicera är viktigt för arbetsledaren och vår ledarskapsutbildning för dig som arbetsledare visar hur du gör. Ibland uppstår konflikter och utbildningen ger dig kunskaper som gör att du kan förebygga och hantera konflikter. Kort sagt ger dig utbildningen god grundläggande lärdomar i hur du blir en aktiv och motiverande arbetsledare för din grupp. Tillsammans kan ni nå målen och sedan fortsätta er utveckling mot nya utmaningar.

Övningsuppgifter lär dig om olika ledningssituationer

Under en utbildning i arbetsledning genomför du som deltagare flera övningar och deltar i många diskussioner med dina utbildningskamrater. Att öva och träna på att leda ger dig många fördelar. Genom övningar och diskussioner lär du dig att situationsanpassa ditt ledarskap. Du får massor med nya insikter och färska kunskaper inom ledarskapsområdet. Under vår utbildning lär du dig helt enkelt att arbetsleda effektivt och empatiskt. Du får praktiskt användbara kunskaper som skapar omtanke om såväl ditt team som dig själv. Att du inte glömmer bort dig själv är viktigt. När du är ny i rollen att arbetsleda andra är det lätt att du bränner ditt ljus i båda ändar. Du vill så mycket och är beredd att satsa helhjärtat. Denna inställning är självklart bra, men kom ihåg att du behöver fylla på energi, vila och kanske även nya kunskaper.

Höj din kunskapsnivå som ledare

Att börja jobba som arbetsledare är en väldigt rolig utmaning. Det ställer också krav på att du har en viss kunskapsnivå inom ledarskap. Kunskaperna får du under en ledarskapsutbildning med fokus på arbetsledning. Du har nu blivit anförtrodd med ett ansvar för att få andra människor att göra det de ska göra. Det har blivit ditt ansvar att planera så att både deras och din egen arbetsvardag går ihop tidsmässigt och uppgiftsmässigt. Om du är utbildad i arbetsledning blir arbetsuppgifterna betydligt lättare.

En ledarskapsutbildning tar upp ansvar och befogenheter

Passa på att gå en ledarskapsutbildning för arbetsledare så tidigt som möjligt i din nya karriär. Det kommer att hjälpa dig att få en snabbt start. Du lär dig hur du kan planera och fördela arbetet för din grupp så att maximal nytta utförs under anvisad tid. Du får även kunskaper som hjälper dig att följa upp att din plan verkligen följs och att direkt ta tag i sådant som lägger hinder i vägen. Ett stort ansvar vilar på dig, med andra ord. Är du redo att ta dig an uppgiften eller skulle det kännas bra att först få lite mer kött på benen? Om du vill ha en bra grund att arbeta vidare från rekommenderar vi att du går vår arbetsledarutbildning för nya arbetsledare. Den är kort och gott mycket givande och ger dig massor med nya infallsvinklar och kunskaper om konsten att arbetsleda andra.

En utbildning i arbetsledning som ger resultat

Lär dig att arbetsleda
Utbildare med breda kunskaper

Vår arbetsledarutbildning är en ledarskapsutbildning som ger resultat. Det är många deltagare som har gått den genom åren och recensionerna är väldigt bra. Både vår duktiga utbildningsledare blir hyllad, liksom innehåll och upplägg. Många uppskattar pedagogiken i genomförandet och den naturliga och lättsamma stil som utbildaren har. Ledarskapsutbildning utan krusiduller med andra ord. Du väljer vår utbildning när du vill ha matnyttiga och praktiskt användbara kunskaper. Eller som några av våra deltagare säger: ”Kanonhandledare. Pratade så att man förstår.” och ”Det var en bra utbildning med vettigt innehåll.”

Lär dig att leda utan att vara chef

Ledarskap utan chefskap, går det? Javisst! Det finns massor med duktiga människor i vårt näringsliv som är arbetsledare. De riktigt framgångsrika har gått någon form av ledarskapsutbildning för att lära sig vad bra ledarskap innebär. Så vad innebär det då i praktiken att sakna titeln chef, men ändå ha stort ansvar för andra människors trivsel och engagemang? Att vara ledare handlar om många saker och en av de viktigaste är att vara närvarande. En arbetsledare som ständigt är upptagen i långa möten, har dörren stängd och sällan fikar tillsammans med medarbetarna blir snart osynlig och otillgänglig.

Utbilda dig till en stark arbetsledare

Utan rätt kunskaper och insikter från en ledarskapsutbildning finns risken att det skapas en arbetsplats utan stadga, ledning och målinriktning. Medarbetarna tappar lätt fokus när de inte får veta vad som är på gång och heller inte träffar sin arbetsledare särskilt ofta. Att inneha rollen som arbetsledare innebär att du finns tillgänglig och visar intresse för medarbetarna och visar din vilja att lyssna och förstå. De informella kanalerna i organisationen är viktiga och en ledarskapsutbildning kan ge dig fler tips och insikter, som du annars kan missa. En annan mycket viktig bit är informationshanteringen. Vid vilken tidpunkt du förmedlar informationen, till vilka och på vilket sätt du gör det kan många gånger vara avgörande för hur den tas emot.

Kunskap om kommunikation och information

En viktig grundprincip när du är arbetsledare är att se till att alla dina medarbetare får samma information samtidigt. Dessutom måste du se till att alla verkligen har förstått den. Att bara sända iväg ett mejl när det är något mer komplicerat du ska förmedla är inte en bra idé. Du kan inte vara säker på att innehållet uppfattas så som du avser. Egna tolkningar kan läsas in när mottagaren inte kan se ditt minspel eller din kroppshållning. En ledarskapsutbildning kan lära dig en både effektiv och välstrukturerad informationsteknik, kunskap du har god användning för i många situationer. Du övar upp din kommunikationsförmåga och lär dig att kommunicera som en ledare.

En ledarskapsutbildning som lär dig delegera

Utbildning lär dig att delegera
Överlämna uppgifter till andra

Att vara arbetsledare ställer stora krav på delegeringsskicklighet. Du måste låta andra ta sitt ansvar och du måste lämna över arbetsuppgifter till andra, annars kommer din arbetsbelastning att bli alltför stor. Under en ledarskapsutbildning får du insikt om att du varken behöver eller kan kontrollera allt som händer utan att det går utmärkt att låta andra ta sin del av arbetsuppgifterna. Detta kan kännas jobbigt på många sätt. Dels vet du inte hur arbetet blir utfört, dels riskerar du att någon annan faktiskt gör ett bättre jobb än du själv. Men en stark ledare vågar släppa kontrollbehovet och vågar även låta andra visa vad de går för.

Utveckla dina ledaregenskaper under utbildningen

En person som är arbetsledare har en ganska utsatt position. Det finns ofta gott om specialister runt omkring, med lika goda eller bättre kunskaper. Men minns att det finns en anledning till att just du fått ta på dig rollen som ledare. Du har inneboende ledaregenskaper och andra vänder sig gärna till dig för råd, stöttning och arbetsledning. Ett gott råd är att gå en ledarskapsutbildning, där du ges möjlighet att utveckla dessa egenskaper och verkligen nå fram till din fulla potential. Det kommer att öka din säkerhet och därmed göra jobbet som ledare både enklare och roligare.

Lär dig arbetsledning i praktiken

Vår ledarskapsutbildning för arbetsledare är till för dig som nyss har blivit arbetsledare och som ska leda din grupp mot uppställda mål. Det är en grundläggande utbildning som kan vara en bra grund för din kompetensutveckling. Ett tips är att gå en utbildningen så tidigt som möjligt i din karriär som ledare. Under en utbildning får du dig massor med praktiska och teoretiska lärdomar. Att få ett arbete som ledare är ett hedersuppdrag. Det är ett kvitto på att du har presterat bra i ditt arbete.

Utbildning för den nya ledaren

Det är vanligt att du först är specialist inom ett område och därefter blir ledare för din enhet. Du kan även vara rekryterad utanför organisationen. Ansvaret blir lättare efter att du har gått en ledarskapsutbildning speciellt inriktad på nya arbetsledare. Nu är det tid att lära känna din grupp och förstå hur du ska bygga upp samspelet. Med kunskaper i arbetsledning spelar det ingen roll  hur du blivit en ledare. Det viktiga är att du fått kunskaper för att kunna börja ta ansvar för att leda andra människor. 

På utbildningsprogrammet för arbetsledare

På programmet för en utbildning för nya arbetsledare finns bland annat lärdomar som gör att du klarar av att hålla din budget, att dina underlag lämnas till ekonomienheten på utsatt tid, att arbetsmiljön i teamet är bra. Du har axlat ett tungt ansvar och behöver därför fylla upp med kunskaper inom bland annat ekonomi, ledarskap och delegering. Det är ett roligt men tungt ansvar och med en utbildning i ryggsäcken kommer det att kännas lugnare och mer tryggt. De flesta arbetsledare behöver någon form av stöd i början av sitt nya jobb. Det gäller speciellt om uppdraget medför ledningsansvar. Med en ledarskapsutbildning på programmet kommer du att vara mycket bra rustad inför krav, förväntningar och olika ledningssituationer. Dessutom lär du känna andra som är i samma situation som du. Du kan enkelt utbyta erfarenheter och frågeställningar.

Välj typ av utbildning och utbildningsdatum

Välj en ledarskapsutbildning
Välj utbildningsdatum som passar dig

En utbildning ger dig många nya kunskaper inom ledarskapsområdet. Bland annat hur du leder tidigare kollegor och hanterar konflikter Vidare på utbildningsprogrammet står övning i hur du håller medarbetarsamtal och utvecklar gruppen du leder. En utbildningsdag utvecklar helt enkelt dina färdigheter att leda andra. Du höjer upp din ledningsförmåga och lär dig att verkligen ta vara på dina starka sidor. Plus att du får kunskap om dina svagare sidor och vad du behöver göra för att stärka upp dem. På vår hemsidan väljer du vilken typ av utbildning du vill gå. Du kan välja på klassrumsutbildning, distansutbildning eller en webbkurs. Alla dessa typer av utbildningar fungerar mycket bra. De ger dig alla kunskaper och insikter som är mycket värdefulla för dig och ditt ledarskap.