Ny arbetsledare har nytta av utbildning

Utbildning i arbetsledning för nya ledare

När du är ny i rollen att arbetsleda är en ledarskapsutbildning för arbetsledare en bra start på nya jobbet. I vår utbildningslokal på Wallingatan i Stockholm tar vi emot många nya arbetsledare till våra utbildningar. Det kommer från alla möjliga företag och från vård, omsorg och kommuner. Gemensamt för dem alla är viljan att lära sig hur de bäst kan arbetsleda det team de har fått ansvar för. Många tycker nog att det är nervöst, vilket är fullt förståeligt. En del har aldrig gått en utbildning tidigare och är även nervösa inför vad dagarna hos oss ska innebära.

Utbildningsdagar med effektivt lärande

De nya eller blivande arbetsledare som kommer till oss för att gå en ledarskapsutbildning är nyfikna på både själva ledarskapsrollen och vilka krav den medför. Att de har förväntningar att leva upp till känner de redan och stressen att prestera kan vara stor. Under utbildningsdagarna får de möjlighet att upptäcka att fler är i samma situation som de. Känslan av att inte vara ensam om sina funderingar är kan lugna och ofta finner deltagarna stort stöd i varandra.

Ett utbildningsprogram med brett innehåll

Vår arbetsledarutbildning spänner över ett brett innehåll och ger grundläggande kunskaper om arbetsledarens vardag som ledare. Våra deltagare får lyssna till vår populära utbildningsledare Martin Hallengren och blir varsamt lotsade i arbetsledarskapets innebörd. Martin är en inkännande utbildare, som månar om att alla känner sig välkomna och sedda. Våra deltagare uppskattar både detta och hans breda kunskaper inom ämnesområdet.

Deltagare från hela Sverige

Till vår arbetsledarutbildning kommer deltagare från hela Sverige. Från och med våren 2022 erbjuder vi återigen utbildningen i Göteborg och Malmö, förutom i Stockholm. Många uppskattar att kunna gå en utbildning på hemmaplan eller i varje fall i närheten av där de bor eller arbetar. Nuförtiden är även många med på distans och det är ett utmärkt sätt att skaffa sig kunskaper snabbt och enkelt. Med dagens teknik fungerar ledarskapsutbildning på distans jättebra och har många fördelar. Bland annat slipper deltagarna resor och kostnader för hotell.

Små utbildningsgrupper

Här hos oss på Wallingatan i Stockholm kan vi ta emot upp till 8 utbildningsdeltagare. Detta gör att utbildningsgrupperna här kan ha ett litet antal och att deltagarna kommer nära varandra och oss på Hjärtum Utbildning. I en liten grupp är det enkelt att få till bra diskussioner och även den som inte tycker om att prata vågar ofta komma till tals. Det skapar en bra gemenskap och en bra grogrund för lärande. Vi månar om varje enskild kursdeltagare och vill få alla att känna att de får många nya kunskaper inom arbetsledning och ledarskapsområdet i stort.