Ledarskapsutbildning för erfarna

Även erfaren ledare behöver ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning för erfaren ledareLedarskap är ett brett ämne och en ledarskapsutbildning för erfarna medför lärande anpassat efter dina behov och förutsättningar. En utbildning blandar fakta, föreläsning, övningar och diskussioner. På detta sätt får du tillfälle att utforska alla aspekter av din personliga ledarstil, även som erfaren ledare. En utbildning i ledarskap bidrar till att du får en långsiktig utveckling av dig själv som ledare. Du får kunskaper som du kan öva upp och finslipa över tid. Oavsett om du går en ledarskapsutbildning för arbetsledare, chef eller projektledare ger dig en utbildning uppdaterade och moderna kunskaper.

Behov av snabba kunskaper

Ibland är dock dina behov av kunskaper mer kortsiktiga. En plötsligt uppkommen situation kan kräva att du går en ledarskapsutbildning så att du kan lösa problemet. Det kan handla om en konflikt, en stor förändring av verksamheten, ett hastigt påkommet projekt osv. Här är det bra att gå en utbildning som ger taktisk och snabb ledarskapsutveckling med omedelbara kunskaper. Ofta är det ett specifikt ämnesområde som du behöver uppdaterade kunskaper i, till exempel en utbildning i konflikthantering eller i medarbetarsamtal.

Åldersmedvetet ledarskap

En erfaren ledare kan vara en äldre person, med många år i företaget. Det är flera faktorer som spelar in för att ni som företag ska lyckas på lång sikt med åldersmedvetet ledarskap. Det viktigaste är ledningens vilja och förmåga. De måste vilja förstå den resurs som de äldre innebär och de behöver ha förmågan att agera på viljan. Även en erfaren ledare behöver utveckling genom ledarskapsutbildning. Alla ledare på företaget kan behöva utbildning, så att de förstår hur de ska tänka kring ansvaret för erfarna ledare. Alla har ansvar för att fördela arbetsuppgifter så att de passar för individerna. Har ni även tänkt åldersmässigt när ni organiserar arbetet? Utöver detta krävs att ni kan och vågar lyfta upp åldersfrågorna på ledningsgruppsmötet. För att ni ska lyckas i längden måste ledningen vara enig.

Ledarskapsutbildning för erfarna höjer medvetenheten

För att ni ska höja kompetensen kring åldersmedvetet ledarskap kan ni behöva ledarskapsutbildning. Om det är svårt att skicka alla ledare, så skicka ett par stycken som sedan för ut informationen i organisationen. Utbildning behövs för att höja medvetenheten kring ålder och hjälper även till att sätta ämnet på dagordningen. Det finns massor med fördomar kring människors ålder. Som ledare är det ditt jobb att se till att negativa kommentarer och åsikter kring ålder förhindras. Kväv fördomarna i dess linda genom att våga prata om ålder och jobba för att skapa ett arbetsklimat där ålder är en icke-fråga. Ingen ska behöva bli diskrimineras på grund av sin ålder. Tänk igenom om du själv har några fördomar. Ibland finns de där, omedvetet, både hos dig själv och dina medarbetare. Ibland även hos de äldre själva.

Så undviker ni åldersdiskriminering

Ta dig tid att kartlägga hur ni ser på ålder i din arbetsgrupp, din avdelning, din ledningsgrupp och i organisationen i stort. Hur ser verkligheten ut hos er? Styrs ni av ålder i era beslut? Hur tänker ni till exempel vid anställning av personal? Det finns en myt som säger att en yngre person kommer att stanna kvar längre än om vi anställer en äldre. Det finns ingen sanning i detta. Tvärtom är det väl mer sannolikt att en yngre person vill vidare och vidga sina vyer efter ett tag? Under en ledarskapsutbildning för erfarna kan dessa och många andra myter diskuteras.

Utbilda i flexibilitet

En annan myt är att man blir mindre flexibel när man blir äldre. Det stämmer inte och även en erfaren ledare vill gärna behålla sin flexibilitet och kunskap genom att gå ledarskapsutbildning. Här har man helt enkelt förväxlat sunt ifrågasättande med stelhet. Ju äldre man blir och ju mer erfarenhet man får, desto mer ifrågasätter man. Man har också ett större mod att våga ställa motfrågor, till exempel i samband med förändringar. Som ledare gör du klokt i att visserligen lyssna på nya idéer, men samtidigt ta till dig av motargument från de som varit med länge. Båda lägren behöver du ta hänsyn till. Förändring kan vara av godo, men inte alltid.

Få svar på frågor under en ledarskapsutbildning

Som vi redan nämnt är det viktigt att även en erfaren och äldre ledare får gå på ledarskapsutbildning. Gör er själva en tjänst och stick hål på fördomar och negativa attityder mot ålder. Avsätt tid i er arbetsgrupp för att verkligen diskutera dessa frågor. Hur ser ni på ålder, egentligen? Det förebyggande arbetet börjar med dig själv, sedan din grupp och sedan resten av organisationen. Ta en titt på de arbetsuppgifter ni har i gruppen. Finns det samband mellan ålder och uppgift? Ser vi till att alla får gå utbildning, även de erfarna ledarna?

Medarbetarsamtalet ger information

Gå gärna en ledarskapsutbildning i att hålla medarbetarsamtal. Det är nämligen under medarbetarsamtalen med var och en som ni kan ta reda på varje individs behov. Oavsett ålder. Ställ frågor kring medarbetarens arbetsförmåga, hur han eller hon upplever stress och om de mår bra. På så sätt kan du ganska enkelt se om det finns samband mellan individens prestation, trivsel och dennes ålder. Om du ser samband bör du ta tag i detta på en gång, så att du kan fånga upp det som har med ålder att göra. Gör en kunskapsinventering och låt även en erfaren ledare fortsätta sin utveckling genom att gå ledarskapsutbildning för erfarna.