Skapa effektiva team

En ledarskapsutbildning möjliggör effektiva team

Konsten att utveckla team är ett viktigt område. Gå en ledarskapsutbildning med fokus på att förstå och utveckla din grupp. Ditt team är ju ditt viktigaste arbetsinstrument och utan det kommer arbetsuppgifterna inte att bli utförda. Att du lär dig att se till såväl individerna som gruppen som helhet är avgörande för teamets framgång och utveckling. En utbildning hjälper dig att få rätt synsätt; du kan inte enbart se gruppen som en enhet och du kan heller inte bara se till individerna. Konsten ligger i att kombinera dessa två så att delarna bildar en optimalt sammansatt grupp. Då skapar du individuell förkovran. En inte alldeles lätt uppgift, men du kan få mycket nya lärdomar under en ledarskapsutbildning.

Lär dig att förstå gruppen

Eftersom gruppen är så viktig innehåller en ledarskapsutbildning flera avsnitt om att förstå hur gruppen fungerar. Per definition är en grupp ett antal personer som arbetar tillsammans av en meningsfull och viktig anledning. Den optimala gruppen har inte kommit till av en slump, utan av genomtänkt och insiktsfullt begrundande. Ofta är det du som är ledare men inte chef som har satt samman gruppen, utifrån ditt perspektiv och dina förutsättningar. Att utveckla team som du själv satt samman är förstås enklare än att göra det med grupper som någon annan satt ihop. Utvecklingen och framgången kommer med rätt användning av den gruppdynamik som finns i teamet. Dynamiken i gruppen kommer från medvetna och omedvetna processer som hela tiden sker mellan medlemmarna.

En ledarskapsutbildning tar upp gruppdynamik

Under en ledarskapsutbildning för arbetsledare lär du dig att skapa förutsättningarna för uppgiften som handlar om att utveckla team. Ett bra sätt att beskriva en grupp är att se den som ett pussel. Var för sig går det inte att se mönstret, men lagda tillsammans framträder bilden tydligt. Som ledare ska du skaffa dig kunskaper för att kunna lägga pusslet och se till att bitarna passar exakt ihop med varandra. Ett antal människor som sätts samman i en grupp skulle kanske var för sig inte komma på tanken att utföra den uppgift som nu ligger framför dem. Tack vare styrkan i gruppen vågar de. Gruppkonstellationen i sig borgar för konstruktiva grepp, kreativa idéer och nydanande tankemönster.

Skapa effektiva team genom kunskaper

Att skapa effektiva team är något du lär dig under en ledarskapsutbildning. Du lär dig att när gruppen fungerar som bäst sätter gruppdynamiken igång de utvecklande och stimulerande processerna, precis som en tändsticka sätter fyr på elden. Ditt jobb som ledare och ansvarig för gruppen är att se till att elden hålls vid liv och fylla på med mer bränsle allt eftersom. Att lära sig att att utveckla team är utvecklande och engagerande och håller dig i ständig rörelse framåt. Du kommer att märka att när du har fått teamet att fungera optimalt blir det också lättare för de enskilda gruppmedlemmarna att fungera självständigt. En bra grupp förstärker deras individuella självkänsla och ökar kreativiteten ytterligare, en god cirkel har satts igång.

Lär dig hantera rollerna i gruppen

När gruppen är ny är den som mest beroende av dig och dina kunskaper i ledarskap. Den behöver dig för att fastställa roller och ansvarsfördelning och för att lära sig kommunicera i just den här gruppen. Om du har gått en ledarskapsutbildning i att leda team är du väl förberedd. Du vet att du hela tider bör vara aktiv och underlätta kommunikationen, kanske även styra den något, så att du får alla att använda samma språk. Det gemensamma gruppspråket blir sedan i sig ett kitt som håller samman teamet och förstärker grupptillhörigheten. Se upp för alltför starka grupper i gruppen, så kallade subgrupper. Det är ofrånkomligt att vissa kommer att arbeta mer ihop och det är då lätt att de bildar ett eget litet team. Se till att de hela tiden hålls inom gruppens värderingar och deltar i gemensamma aktiviteter.